Nazwa postępowania:

Zakup i wdrożenie platformy e-learningowej

Numer postępowania:

Dialog techniczny 15_2019

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2019/08/26 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik OPW 2019/08/08
2. załącznik Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 2019/08/08
3. załącznik Oświadczenie o poufności 2019/08/08
4. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu technicznym 2019/08/08

Data umieszczenia ogłoszenia: 2019/08/08