Nazwa postępowania:

Badanie rynku outsourcingu odzieży pracowniczej w zakresie dostępnych rozwiązań (dialog techniczny nr D/11/2019).

Numer postępowania:

Dialog techniczny 10_2019

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

ogłoszony

Data składania oferty:

2019/05/09 do godz. 15:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:

wg ogłoszenia

Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. ogłoszenie ogłoszenie o dialogu technicznym 2019/04/17  
2. załącznik załączniki 2019/04/17  
3. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana ogłoszenia o dialogu technicznym 2019/04/29  

Data umieszczenia ogłoszenia: 2019/04/17