Nazwa postępowania:

Dostawa samochodów ciężarowych z zabudową hakową i kontenerami

Numer postępowania:

Dialog techniczny 16_2019

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2019/11/15 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu 2019/11/08  
2. załącznik OPZ 2019/11/08  
3. załącznik Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu 2019/11/08  
4. załącznik OPW 2019/11/08  

Data umieszczenia ogłoszenia: 2019/11/08