Nazwa postępowania:

Usługa ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń, instalacji fotowoltaicznych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania (użytkowania) mienia.

Numer postępowania:

Dialog techniczny 01_2020

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2020/01/24 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu technicznym 2020/01/16
2. załącznik OPW- edytowalny 2020/01/21
3. załącznik Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym- edytowalny 2020/01/21
4. załącznik OPW 2020/01/16
5. załącznik Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 2020/01/16
6. załącznik Załącznik nr 6 2020/01/16
7. załącznik Oświadczenie o poufności 2020/01/16
8. załącznik Wstępne założenia do OPZ 2020/01/16

Data umieszczenia ogłoszenia: 2020/01/16