Nazwa postępowania:

Dostawa technologii (sprzętu i materiałów) do wykonywania kompleksowych renowacji przewodów wodociągowych w klasie D (III) (o średnicy od 100 mm do 250 mm) z wykorzystaniem rękawa nasączonego żywicą utwardzaną promieniowaniem UV

Numer postępowania:

Dialog techniczny 11_2019

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2019/05/17 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia o dialogu 2019/05/07
2. załącznik OPW 2019/04/25
3. załącznik Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 2019/04/25
4. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu technicznym 2019/04/25

Data umieszczenia ogłoszenia: 2019/04/25