Nazwa postępowania:

Dostawa urządzeń do automatycznego pobierania próbek ścieków i osadów

Numer postępowania:

Dialog techniczny 12_2019

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2019/05/27 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu 2019/05/20
2. załącznik Wniosek o dopuszczenie do udziału 2019/05/20
3. załącznik OPW 2019/05/20

Data umieszczenia ogłoszenia: 2019/05/20