Nazwa postępowania:

Dostawa fabrycznie nowych samochodów dostawczych z fabryczną instalacją gazową CNG

Numer postępowania:

Dialog techniczny 17_2019

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2019/12/05 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. ogłoszenie Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o dialogu 2019/11/29
2. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu 2019/11/22
3. załącznik Wstępne założenia do OPZ 2019/11/22
4. załącznik Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu 2019/11/22
5. załącznik OPW 2019/11/22

Data umieszczenia ogłoszenia: 2019/11/22