Nazwa postępowania:

Usługa zaprojektowania i wykonania wizyjnego systemu CCTV (integracja z istniejącym systemem CCTV) w celu kontroli miejsc magazynowania odpadów przetwarzanych i wytwarzanych w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) w Zakładzie ,,Czajka”

Numer postępowania:

Dialog techniczny 18_2019

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2020/01/07 do godz. 13:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik Zmiana Ogłoszenia o dialogu 2019/12/30
2. załącznik OPW 2019/12/30
3. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu technicznym 2019/12/13
4. załącznik Wstępne założenia do OPZ(PFU) 2019/12/13
5. załącznik Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu 2019/12/13

Data umieszczenia ogłoszenia: 2019/12/30