Nazwa postępowania:

Usługa opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w systemie ,,projektuj i buduj" tj. programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) na budowę nowego ujęcia wody infiltracyjnej dla Zakładu Centralnego

Numer postępowania:

Dialog techniczny 19_2019

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2020/01/10 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu 2019/12/17
2. załącznik Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu 2019/12/17
3. załącznik OPW 2019/12/17

Data umieszczenia ogłoszenia: 2019/12/17