Umowy

dokument PDF 1. KONSUMENT - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, innej niż umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (w przypadku umowy zawieranej W LOKALU, na 2 usługi jednocześnie: WODĘ I ŚCIEKI) dokument PDF, 248 KB pobierz
dokument PDF 2. KONSUMENT - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków, innej niż umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (w przypadku umowy zawieranej W LOKALU: na samą WODĘ lub RYCZAŁTOWYCH: sama WODA, same ŚCIEKI lub 2 usługi jednocześnie, tj. WODA I ŚCIEKI) dokument PDF, 296 KB pobierz
dokument PDF 3. KONSUMENT - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, innej niż umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (w przypadku umowy ODLICZNIKOWEJ zawieranej W LOKALU) dokument PDF, 247 KB pobierz
dokument PDF 4. KONSUMENT - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawieranej POZA LOKALEM przedsiębiorstwa lub na odległość (w przypadku umowy na 2 usługi jednocześnie: WODĘ I ŚCIEKI) dokument PDF, 261 KB pobierz
dokument PDF 5. KONSUMENT - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków, zawieranej POZA LOKALEM przedsiębiorstwa lub na odległość (w przypadku umowy: na samą WODĘ lub RYCZAŁTOWYCH: sama WODA, same ŚCIEKI lub 2 usługi jednocześnie, tj. WODA I ŚCIEKI) dokument PDF, 309 KB pobierz
dokument PDF 6. KONSUMENT - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawieranej POZA LOKALEM przedsiębiorstwa lub na odległość (w przypadku zawierania umów ODLICZNIKOWYCH) dokument PDF, 259 KB pobierz
dokument PDF 7. PRZEDSIĘBIORCA - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - przdsiębiorca i inny podmiot niebędący konsumentem dokument PDF, 233 KB pobierz
dokument PDF wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków dokument PDF, 121 KB pobierz
wzór
dokument PDF protokół z odczytu wodomierzy stosowany przy przejęciu/ przekazaniu nieruchomości dokument PDF, 30 KB pobierz
wzór
dokument PDF wniosek o wydanie kopii umowy dokument PDF, 112 KB pobierz
wzór
dokument PDF KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę, inna niż umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 2 dokument PDF, 190 KB pobierz
dokument PDF KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę, zawierana POZA LOKALEM przedsiębiorstwa lub na odległość - dot. wniosku nr 5 dokument PDF, 212 KB pobierz
dokument PDF PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę - przedsiębiorca i inny podmiot niebędący konsumentem - dot. wniosku nr 7 dokument PDF, 193 KB pobierz
dokument PDF KONSUMENT - umowa o odprowadzanie ścieków, inna niż umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 2 dokument PDF, 185 KB pobierz
dokument PDF KONSUMENT - umowa o odprowadzanie ścieków, zawierana POZA LOKALEM przedsiębiorstwa lub na odległość - dot. wniosku nr 5 dokument PDF, 208 KB pobierz
dokument PDF PRZEDSIĘBIORCA - umowa o odprowadzanie ścieków - przedsiębiorca i inny podmiot niebędący konsumentem - dot. wniosku nr 7 dokument PDF, 188 KB pobierz
dokument PDF KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, inna niż umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 1 dokument PDF, 216 KB pobierz
dokument PDF KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawierana POZA LOKALEM przedsiębiorstwa lub na odległość - dot. wniosku nr 4 dokument PDF, 241 KB pobierz
dokument PDF PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - przedsiębiorca i inny podmiot niebędący konsumentem - dot. wniosku nr 7 dokument PDF, 224 KB pobierz
dokument PDF KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, inna niż umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (umowa ODLICZNIKOWA - zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 3 dokument PDF, 193 KB pobierz
dokument PDF KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawierana POZA LOKALEM lub na odległość (umowa ODLICZNIKOWA) - dot. wniosku nr 6 dokument PDF, 216 KB pobierz
dokument PDF PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - przedsiębiorca i inny podmiot niebędący konsumentem (umowa ODLICZNIKOWA) - dot. wniosku nr 7 dokument PDF, 196 KB pobierz
dokument PDF ZARZĄDCA/ADMINISTRATOR - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów odlicznikowych na poszczególne lokale) dokument PDF, 205 KB pobierz
dokument PDF SPÓŁDZIELNIA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów odlicznikowych na poszczególne lokale) dokument PDF, 200 KB pobierz
dokument PDF WSPÓLNOTA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów odlicznikowych na poszczególne lokale) dokument PDF, 201 KB pobierz
dokument PDF umowa o zaopatrzenie w wodę z urzadzeń wodociagowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług, za pośrednictwem przystawki hydrantowej z zainstalowanym wodomierzem dokument PDF, 127 KB pobierz
dokument PDF umowa na odbiór wody z odwadnianego wykopu dokument PDF, 138 KB pobierz
wzór
dokument PDF załącznik do umowy Nr 1 o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków (ryczałt) dokument PDF, 202 KB pobierz
dokument PDF załącznik do umowy Nr 1 o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 192 KB pobierz
dokument PDF załącznik do umowy Nr 2nk na dostawę wody/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 146 KB pobierz
dokument PDF oświadczenie o wielkości udziału procentowego w ogólnej ilości pobieranej wody/odprowadzanych ścieków dokument PDF, 62 KB pobierz
wzór
dokument PDF dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na dostawę wody/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 125 KB pobierz
dokument PDF protokół w sprawie stwierdzenia nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków dokument PDF, 121 KB pobierz
dokument PDF zgłoszenie zmiany danych Odbiorcy Usług dokument PDF, 39 KB pobierz
wzór
dokument PDF oświadczenie o numerze identyfikacyjnym PESEL i NIP dokument PDF, 82 KB pobierz
wzór