Faza III

Celem Fazy III było osiągnięcie właściwych standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska z oczyszczalni „Czajka”, zapewnienie długookresowego sposobu zagospodarowywania osadów ściekowych, rozbudowa i renowacja sieci kanalizacyjnej oraz optymalizacja funkcjonowania systemu dostawy wody jako kontynuacja celów Fazy II Projektu.

Faza III obejmowała następujące kontrakty:

- Kontrakt Nr 1 i Nr 1A Etap I„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” do przepustowości Q=435 tys. m3/d  wraz z drogą techniczną do ul. Modlińskiej ,

- Kontrakt Nr 2  „Budowa na Oczyszczalni Ścieków „Czajka” Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych STUOŚ”,

- Kontrakt Nr 4  „Modernizacja metodą bezwykopową całego zakresu przewidzianego pierwotną Decyzją KE”,

- Kontrakt Nr 5 wybrane  zadania  z całego zakresu trzynastu zadań, które zostały wyselekcjonowane w oparciu o kryterium ich gotowości do realizacji i są to następujące zadania : Nr 5.1, Nr 5.2, Nr 5.3; Nr 5.4A, Nr 5.5; Nr 5.8; Nr 5.9, Nr 5.12, Nr 5.13 w całym zakresie oraz część zadania nr 5.11 (15 odwodnień komór),

- Kontrakt Nr 6  Modernizacja wybranych elementów produkcji wody i elementów pomocniczych. 

Dofinansowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił dofinansowania, w formie pożyczki, na realizację:

1) Kontraktu 4 - „Renowacja sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem metody bezwykopowej” w kwocie: do 6 731 514,79 zł;

2) Kontraktu 1 - „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) – Kontrakt 1 realizowany w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza III” w kwocie: do 33 268 485,20 zł.