Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu interentowego dostępnego pod adresem www.mpwik.com.pl

Postanowienia ogólne
 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., zwane dalej „MPWiK S.A.”, prowadzi i administruje serwisem internetowym dostępnym pod adresem www.mpwik.com.pl, zwanym dalej „Serwisem”.
 2. Serwis udostępniany jest osobom z niego korzystającym, zwanym dalej „Użytkownikami Serwisu”.
 3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Użytkownik Serwisu ma prawo w każdej chwili usunąć swój profil i inne dane z bazy danych Serwisu.

Odpowiedzialność
 

 1. MPWiK S.A. nie udziela gwarancji co przydatności treści informacji umieszczanych w Serwisie dla określonych działań Użytkowników Serwisu.
 2. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Użytkownik Serwisu.
 3. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiały umieszczone na stronach Serwisu.
 4. MPWiK S.A. zastrzega sobie prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez MPWiK S.A. terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.
 5. MPWiK S.A. zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika Serwisu bez podania przyczyn.
 6. MPWiK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Serwisu.
Treści niedozwolone
 1. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem kogokolwiek. 
 2. Zabronione jest reklamowanie w Serwisie stron internetowych w komentarzach i w dokumentach.
 3. Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów, na które nie posiada się licencji, lub których autor nie wyraził zgody na darmową publikację.
 4. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, erotycznych i niezgodnych z polskim prawem, skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających powyższe treści.
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
 1. Wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z jego prowadzeniem są chronione zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 2. W związku z prowadzeniem Serwisu MPWiK S.A. zbiera i przetwarza wyłącznie dane zbiorowe Użytkowników Serwisu dla celów statystycznych (liczba osób odwiedzających serwis i jego poszczególne strony, adresy IP Użytkowników Serwisu itp.), na co Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę rejestrując się do Serwisu.
 3. Wszelkie dane dostarczone do MPWiK S.A. przez Użytkowników Serwisu uważa się za dane przekazane przez nich dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. MPWiK S.A. nie sprzedaje, nie przekazuje, ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych zamieszczonych w Serwisie z wyjątkiem przypadków, w których wymagają tego przepisy prawa regulujące obszar działalności MPWiK S.A.