Strona główna
O Firmie
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


Szanowni Państwo,

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w Warszawie, uprzejmie informuję, iż od dnia 01.12.2021r. zacznie obowiązywać Generalna Umowa Ubezpieczenia Ryzyk Budowy i Montażu zawarta z WIENER TU S.A.

Powyższe oznacza, iż Spółka w nowo ogłaszanych postępowaniach będzie stopniowo odchodzić od żądania od Wykonawców posiadania ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowy i montażu, a jednocześnie będzie wprowadzać w nowych umowach zapisy określające objęcie poszczególnych inwestycji ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (ubezpieczenie CAR/EAR) na podstawie Generalnej Umowy Ubezpieczenia Ryzyk Budowy i Montażu.

O tym czy dane postępowanie jest objęte Generalną Umową Ubezpieczenia Ryzyk Budowy i Montażu, będą decydować stosowne zapisy w projekcie umowy w części zatytułowanej Ubezpieczenie.

Warunki Generalnej Umowy Ubezpieczenia Ryzyk Budowy i Montażu są określone pod adresem:
 

https://przetargi.mpwik.com.pl/o-firmie/zamowienia-publiczne/generalna-umowa-ubezpieczenia-car-ear


 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w Warszawie od dnia 01.01.2017r. realizuje postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

 

mpwik-waw.eb2b.com.plPlatforma Zakupowa jest rozwiązaniem ułatwiającym współpracę pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bezpłatnej rejestracji, która umożliwi Państwu otrzymywanie informacji
o prowadzonych przez nas postępowaniach otwartych w Państwa branży (grupie asortymentowej). Pozwoli to także Państwu wziąć udział w tych postępowaniach. Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem poniższego linku:

mpwik-waw.eb2b.com.pl/contractor/register