Strona główna
O Firmie
Zamówienia publiczne
Wyszukiwarka ogłoszeń prze...

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

RSS

Kryteria wyszukiwania

Znaleziono 2943 ogłoszeń

Lp. Numer postępowania Nazwa postepowania Rodzaj zamówienia Data składania ofert Data otwarcia ofert Status postępowania Obszar zamówienia
1. Konsultacje rynkowe 07_2021 Usługa doradztwa, projektowania i wykonawstwa przy opracowaniu projektu instalacji pilotażowej odwzorowującej proces fermentacji prowadzony w Oczyszczalni Ścieków Zakładu ,,Czajka’’ Usługi 2021/05/07 do godz. 15:00 - ogłoszony MPWiK
2. Konsultacje rynkowe 06_2021 Usługi doradztwa, projektowania i wykonawstwa przy opracowaniu projektu instalacji pilotażowej odwzorowującej proces fermentacji prowadzony na Oczyszczalni Ścieków Czajka Usługi 2021/04/23 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
3. Konsultacje rynkowe 05_2021 Dostawa i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy (RCP) Usługi 2021/04/09 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
4. Konsultacje rynkowe 04_2021 Dostawa systemu, urządzeń drukujących oraz świadczenie usług serwisowych Usługi 2021/04/07 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
5. Konsultacje rynkowe 03_2021 Zakup ubezpieczenia instalacji do transferu ścieków – Nitka A i B z infrastrukturą towarzyszącą w planowanym okresie ubezpieczenia od 01.08.2021 r. do 31.07.2022 r. Usługi 2021/02/26 do godz. 15:00 - zakończone MPWiK
6. Konsultacje rynkowe 02_2021 Dobór obuwia ochronnego (wodery, butospodnie) zapewniającego przyczepność podczas przemieszczania się pracownika we wnętrzu przewodów kanalizacyjnych wytworzonych z tworzyw sztucznych. Dostawy 2021/02/22 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
7. Dialog techniczny 12_2020 Gospodarowanie odpadami powstającymi w Zakładach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. o następujących kodach: 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 19,16 01 22, 16 05 05, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 15 01 10*, 15 01 11*, 17 01 01, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 03 02, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 03 01 05, 19 12 04*, 17 02 03, 17 05 04, 19 05 99, 19 09 04, 19 09 05, 19 09 99, 07 02 99, 12 01 13, 12 01 21, 08 01 11*, 08 01 21*, 16 03 03*, 16 03 05*, 13 04 01*, 19 12 02, 19 12 03, 16 08 02*, 16 06 02*. Usługi 2020/11/23 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
8. Konsultacje rynkowe 01_2021 Dostawa odzieży ostrzegawczej klasy 3 i klasy 2 wg normy PN-EN ISO 20471 Dostawy 2021/01/12 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
9. Dialog techniczny 11_2020 Dobór typu przewoźnego urządzenia służącego do inwersji rękawów filcowych podczas renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa w zakresie średnic od DN 0,15 do DN 0,40 m wraz z określeniem jego optymalnych parametrów technicznych oraz gabarytów. Dostawy 2020/11/06 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
10. Dialog techniczny 10_2020 Opracowanie Masterplanu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie z perspektywą do roku 2050, zawierającego główne kierunki rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie i gminach ościennych. Usługi 2020/11/05 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK