Strona główna
O Firmie
Zamówienia publiczne
Wyszukiwarka ogłoszeń prze...

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

RSS

Kryteria wyszukiwania

Znaleziono 2935 ogłoszeń

Lp. Numer postępowania Nazwa postepowania Rodzaj zamówienia Data składania ofert Data otwarcia ofert Status postępowania Obszar zamówienia
1. Dialog techniczny 11_2020 Dobór typu przewoźnego urządzenia służącego do inwersji rękawów filcowych podczas renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa w zakresie średnic od DN 0,15 do DN 0,40 m wraz z określeniem jego optymalnych parametrów technicznych oraz gabarytów. Dostawy 2020/10/28 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
2. Dialog techniczny 10_2020 Opracowanie Masterplanu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie z perspektywą do roku 2050, zawierającego główne kierunki rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie i gminach ościennych. Usługi 2020/11/05 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
3. Dialog techniczny 09_2020 Dostawa przenośnych zbiorników do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego (2 szt.) i AdBlue (1 szt.) wraz z podłączeniem do istniejącego systemu kontroli dystrybucji paliwa Dostawy 2020/10/16 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
4. Dialog techniczny 08_2020 Określenia optymalnych parametrów technicznych, wyposażenia oraz gabarytów robotów frezujących wykorzystywanych przy prowadzeniu prac bezwykopowych na sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 0,12 – DN 0,60 Dostawy 2020/10/12 do godz. 12:00 - ogłoszony MPWiK
5. Dialog techniczny 07_2020 Dostawa przewoźnego urządzenia (np. śluzy, bębna) do inwersji rękawów filcowych do kanałów poddawanych renowacji o zakresie średnic nie mniejszych niż DN 0,15 - DN 0,3 m Dostawy 2020/04/14 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
6. Dialog techniczny 06_2020 Określenie optymalnych parametrów technicznych oraz gabarytów mobilnej kotłowni wodnej/wodno-parowej do utwardzania rękawów filcowych nasączonych żywicami epoksydowymi, zamontowanych w kanałach poddawanych renowacji o zakresie średnic nie mniejszym niż DN 0,15 - DN 0,40 m. Dostawy 2020/04/10 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
7. Dialog techniczny 05_2020 Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2020 r. samojezdnej ładowarki teleskopowej Dostawy 2020/03/05 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
8. Dialog techniczny 04_2020 Doradztwo i konsultacja z firmami specjalizującymi się w przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z wymaganym przepisami prawa w zakresie i formie pozwalającymi na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wybudowanie dwóch specjalistycznych statków śródlądowych – pływających spulchniaczy hydraulicznych (PSH) Roboty budowlane 2020/03/09 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
9. Dialog techniczny 03_2020 Usługa opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w systemie ,,projektuj i buduj" tj. programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) na budowę nowego ujęcia wody infiltracyjnej dla Zakładu Centralnego Usługi 2020/02/07 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
10. Dialog techniczny 02_2020 Badanie rynku węgla aktywnego Dostawy 2020/02/07 do godz. 15:00 - zakończone MPWiK