Strona główna
O Firmie
Zamówienia publiczne
Wyszukiwarka ogłoszeń prze...

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

RSS

Kryteria wyszukiwania

Znaleziono 2931 ogłoszeń

Lp. Numer postępowania Nazwa postepowania Rodzaj zamówienia Data składania ofert Data otwarcia ofert Status postępowania Obszar zamówienia
1. Dialog techniczny 07_2020 Dostawa przewoźnego urządzenia (np. śluzy, bębna) do inwersji rękawów filcowych do kanałów poddawanych renowacji o zakresie średnic nie mniejszych niż DN 0,15 - DN 0,3 m Dostawy 2020/04/14 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
2. Dialog techniczny 06_2020 Określenie optymalnych parametrów technicznych oraz gabarytów mobilnej kotłowni wodnej/wodno-parowej do utwardzania rękawów filcowych nasączonych żywicami epoksydowymi, zamontowanych w kanałach poddawanych renowacji o zakresie średnic nie mniejszym niż DN 0,15 - DN 0,40 m. Dostawy 2020/04/10 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
3. Dialog techniczny 05_2020 Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2020 r. samojezdnej ładowarki teleskopowej Dostawy 2020/03/05 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
4. Dialog techniczny 04_2020 Doradztwo i konsultacja z firmami specjalizującymi się w przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z wymaganym przepisami prawa w zakresie i formie pozwalającymi na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wybudowanie dwóch specjalistycznych statków śródlądowych – pływających spulchniaczy hydraulicznych (PSH) Roboty budowlane 2020/03/09 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
5. Dialog techniczny 03_2020 Usługa opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w systemie ,,projektuj i buduj" tj. programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) na budowę nowego ujęcia wody infiltracyjnej dla Zakładu Centralnego Usługi 2020/02/07 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
6. Dialog techniczny 02_2020 Badanie rynku węgla aktywnego Dostawy 2020/02/07 do godz. 15:00 - zakończone MPWiK
7. Dialog techniczny 01_2020 Usługa ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń, instalacji fotowoltaicznych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania (użytkowania) mienia. Usługi 2020/01/24 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
8. Dialog techniczny 18_2019 Usługa zaprojektowania i wykonania wizyjnego systemu CCTV (integracja z istniejącym systemem CCTV) w celu kontroli miejsc magazynowania odpadów przetwarzanych i wytwarzanych w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) w Zakładzie ,,Czajka” Usługi 2020/01/07 do godz. 13:00 - zakończone MPWiK
9. Dialog techniczny 19_2019 Usługa opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w systemie ,,projektuj i buduj" tj. programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) na budowę nowego ujęcia wody infiltracyjnej dla Zakładu Centralnego Usługi 2020/01/10 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
10. Dialog techniczny 17_2019 Dostawa fabrycznie nowych samochodów dostawczych z fabryczną instalacją gazową CNG Dostawy 2019/12/05 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK