Strona główna
O Firmie
Zamówienia publiczne
Wyszukiwarka ogłoszeń prze...

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

RSS

Kryteria wyszukiwania

Znaleziono 2910 ogłoszeń

Lp. Numer postępowania Nazwa postepowania Rodzaj zamówienia Data składania ofert Data otwarcia ofert Status postępowania Obszar zamówienia
1. Dialog techniczny 5_2019 Usługa przeprowadzenia badania wizerunku Spółki jako pracodawcy wśród kandydatów i obecnych pracowników Spółki Usługi 2019/03/26 do godz. 10:00 - ogłoszony MPWiK
2. Dialog techniczny 4 Przeprowadzenie audytu systemu bilingowego SIREN Usługi 2019/03/14 do godz. 15:00 - ogłoszony MPWiK
3. Dialog techniczny 3_2019 Wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi. Usługi 2019/03/11 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
4. Dialog techniczny 2_2019 Usługa opracowania studium wykonalności dla budowy nowego ujęcia wody infiltracyjnej Zakładu Centralnego. Usługi 2019/03/08 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
5. Dialog techniczny 1_2019 Zaprojektowanie i wybudowanie 2 nowych śródlądowych statków technicznych – pływających spulchniaczy hydraulicznych. Usługi 2019/02/21 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
6. Dialog techniczny 14_2018 Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przystosowanie do zwiedzania zbiornika płuczącego i relokację wentylatora kolektora bielańskiego na SUW „Filtry”, ul. Koszykowa 81, Warszawa. Usługi 2019/01/18 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
7. Dialog techniczny 13_2018 Usługa polegająca na opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania ciągłością działania w oparciu o wymagania normy ISO 22301 Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania. Usługi 2018/11/27 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
8. Dialog techniczny 12_2018 Metody renowacji i zabezpieczenia przed korozją rurociągów ze stali austenitycznych. Usługi 2018/11/16 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
9. Dialog techniczny 11_2018 Dostawa preparatów do dezodoryzacji Dostawy 2018/08/31 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK
10. Dialog techniczny 10_2018 Usługa Security Operation Center (SOC) dla sieci IT oraz OT w kontekście wymagań wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Usługi 2018/08/10 do godz. 14:00 - ogłoszony MPWiK