Strona główna
O Firmie
Zamówienia publiczne
Wyszukiwarka ogłoszeń prze...

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

RSS

Kryteria wyszukiwania

Znaleziono 2952 ogłoszeń

Lp. Numer postępowania Nazwa postepowania Rodzaj zamówienia Data składania ofert Data otwarcia ofert Status postępowania Obszar zamówienia
1. Konsultacje rynkowe 17_2021 Usługa konsultingowa w zakresie przygotowania koncepcji optymalizacji bazy aktywów nieruchomościowych niezwiązanych z działalnością podstawową z uwzględnieniem sprzedaży, wynajmu, przekazania do Właściciela (m.st. Warszawa), przekazania do użytkowania organizacjom pożytku publicznego (z wykorzystaniem ulg podatkowych w tym zakresie), zmiany przeznaczenia obiektów lub ich modernizacji w oparciu o współpracę z partnerem zewnętrznym. Usługi 2021/11/08 do godz. 10:00 - ogłoszony MPWiK
2. Konsultacje rynkowe 16_2021 Opracowanie wytycznych dla postępowania przetargowego, które będzie prowadzone dwuetapowo w zakresie realizacji inwestycji uwzględniającej: w Etapie I: zaprojektowanie i budowę na pojedynczym ciągu technologicznym pilotowej instalacji w skali technicznej zwiększającej sprawność usuwania azotu ogólnego i poprawiającej odporność na wysokie obciążenia hydrauliczne w modernizowanym ciągu biologicznym Oczyszczalni Ścieków „Czajka” przy zachowaniu istniejącego w bioreaktorze wyposażenia technologicznego oraz wykonanie badań pilotowych, w Etapie II: implementację wybranego rozwiązania na pozostałych dziewięciu ciągach technologicznych. Usługi 2021/10/18 do godz. 15:00 - ogłoszony MPWiK
3. Konsultacje rynkowe 15_2021 Dostawa, montaż i serwis gwarancyjny urządzeń służących do zapewnienia dostępu do wody pitnej w budynkach użyteczności publicznej Dostawy 2021/09/16 do godz. 15:00 - ogłoszony MPWiK
4. Konsultacje rynkowe 13_2021 Dobor przepływomierza do pomiaru ilości odwodnionych osadów ściekowych(pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do MPWiK w m.st. Warszawie S.A.) pompowanych do Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. Dostawy 2021/08/20 do godz. 14:00 - po otwarciu MPWiK
5. Konsultacje rynkowe 14_2021 Opracowanie wytycznych dla postępowania przetargowego, które będzie prowadzone dwu etapowo w zakresie realizacji inwestycji uwzględniającej wykonanie badań pilotażowych, zaprojektowanie i wykonanie pełnowymiarowej jednostopniowej instalacji deamonifikacji do usuwania azotu z odcieków powstających w procesie odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych w Zakładzie „Czajka”. Usługi 2021/10/07 do godz. 15:00 - ogłoszony MPWiK
6. Konsultacje rynkowe 10_2021 Określenie parametrów preparatu do dezynfekcji kół pojazdów asenizacyjnych poruszających się po Zakładzie Południe Dostawy 2021/06/18 do godz. 14:00 - zakończone MPWiK
7. Konsultacje rynkowe 11_2021 Uszycie strojów służbowych dla pracowników Działu Obsługi Klienta Usługi 2021/07/23 do godz. 15:00 - zakończone MPWiK
8. Konsultacje rynkowe 09_2021 Zapewnienie niezawodnego systemu transmisji danych dla odczytu wodomierzy oraz pozostałych urządzeń pomiarowo-sterujących Dostawy 2021/06/22 do godz. 14:00 - po otwarciu MPWiK
9. Konsultacje rynkowe 07_2021 Usługa doradztwa, projektowania i wykonawstwa przy opracowaniu projektu instalacji pilotażowej odwzorowującej proces fermentacji prowadzony w Oczyszczalni Ścieków Zakładu ,,Czajka’’ Usługi 2021/05/07 do godz. 15:00 - zakończone MPWiK
10. Konsultacje rynkowe 08_2021 Analiza rozwiązań z zakresu zdalnego monitorowania hydrantów ppoż. na sieci wodociągowej Usługi 2021/06/14 do godz. 12:00 - zakończone MPWiK