Strona główna
O Firmie
Zamówienia publiczne
Wyszukiwarka ogłoszeń prze...

Wyszukiwarka ogłoszeń przetargowych

RSS

Kryteria wyszukiwania

Znaleziono 2967 ogłoszeń

Lp. Numer postępowania Nazwa postepowania Rodzaj zamówienia Data składania ofert Data otwarcia ofert Status postępowania Obszar zamówienia
1. Konsultacje rynkowe 10_2022 Opracowanie wytycznych dla postępowania przetargowego na przygotowanie koncepcji modernizacji Oczyszczalni Ścieków „Pruszków”. Usługi 2022/08/16 do godz. 15:00 - ogłoszony MPWiK
2. Konsultacje rynkowe 09_2022 Doradztwo, konsultacje i udzielenie informacji przez firmy posiadające technologie odzysku fosforu z odcieków po procesie odwadniania osadów ściekowych, z osadów ściekowych oraz z popiołów po procesie termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych Usługi 2022/07/29 do godz. 15:00 - ogłoszony MPWiK
3. Konsultacje rynkowe 08_2022 Doradztwo oraz uzyskania informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na dostawę urządzenia(zestawu urządzeń) do czyszczenia kanału DN 3200 (Kolektor Wiślany) Usługi 2022/06/24 do godz. 15:00 - ogłoszony MPWiK
4. Konsultacje rynkowe 07_2022 Opracowanie wytycznych dla postępowania przetargowego w zakresie dostawy lub zaprojektowania i dostawy urządzenia (zestawu urządzeń) do opróżnienia ze ścieków i czyszczenia rurociągów syfonowych DN 1200 Dostawy 2022/06/21 do godz. 15:00 - ogłoszony MPWiK
5. Konsultacje rynkowe 06_2022 Dostawa fabrycznie nowych samochodów dostawczych, zasilanych CNG Dostawy 2022/06/03 do godz. 15:00 - ogłoszony MPWiK
6. Konsultacje rynkowe 05_2022 Dostawy specjalistycznych środków czyszczących – preparatu do czyszczenia i dezynfekcji zbiorników wody pitnej Dostawy 2022/05/13 do godz. 15:00 - zakończone MPWiK
7. Konsultacje rynkowe 04_2022 Dostawa, montaż oraz uruchomienie stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych Dostawy 2022/05/09 do godz. 15:00 - ogłoszony MPWiK
8. Konsultacje rynkowe 03_2022 Usługa wykonania okresowej (pięcioletniej) kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych infrastruktury kanalizacyjnej administrowanych przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej Usługi 2022/05/12 do godz. 15:00 - ogłoszony MPWiK
9. Konsultacje rynkowe 02_2022 Dostawa kompleksowego rozwiązania pozyskiwania danych odczytowych z wodomierzy, obejmującego dostawę systemu informatycznego, dostawę wodomierzy statycznych, modułów telemetrycznych oraz zapewnienie transmisji danych Dostawy 2022/04/11 do godz. 15:00 - ogłoszony MPWiK
10. Konsultacje rynkowe 01_2022 Rozpoznanie rynku w zakresie systemu identyfikacji odzieży RFID w procesie prania. 1. System identyfikacji odzieży RFID w procesie prania; 2. Świadczenie usługi prania odzieży ostrzegawczej. Usługi 2022/04/08 do godz. 15:00 - ogłoszony MPWiK