Nazwa postępowania:

Dostawa systemu, urządzeń drukujących oraz świadczenie usług serwisowych

Numer postępowania:

Konsultacje rynkowe 04_2021

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2021/04/07 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik OPW 2021/03/25
2. załącznik Wstępny OPZ 2021/03/25
3. załącznik Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału 2021/03/25
4. ogłoszenie Ogłoszenie o konsultacjach 2021/03/25
5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 2021/04/01

Data umieszczenia ogłoszenia: 2021/02/10