Nazwa postępowania:

Analiza rozwiązań z zakresu zdalnego monitorowania hydrantów ppoż. na sieci wodociągowej

Numer postępowania:

Konsultacje rynkowe 08_2021

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

ogłoszony

Data składania oferty:

2021/06/14 do godz. 12:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik OPW 2021/06/07
2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana Ogłoszenia o konsultacjach rynkowych 2021/06/07
3. ogłoszenie Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych 2021/05/24
4. załącznik Informacje dla Potencjalnych Wykonawców 2021/05/24
5. załącznik Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału 2021/05/24

Data umieszczenia ogłoszenia: 2021/04/27