Nazwa postępowania:

Zapewnienie niezawodnego systemu transmisji danych dla odczytu wodomierzy oraz pozostałych urządzeń pomiarowo-sterujących

Numer postępowania:

Konsultacje rynkowe 09_2021

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

po otwarciu

Data składania oferty:

2021/06/22 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia o konsultacjach rynkowych 2021/06/11
2. załącznik Wyjaśnienia 2021/06/11
3. załącznik OPW 2021/06/11
4. załącznik Załącznik do ogłoszenia 2021/05/31
5. załącznik Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału 2021/05/31
6. ogłoszenie Ogłoszenie o konsultacjach rynkowych 2021/05/31

Data umieszczenia ogłoszenia: 2021/05/31