Nazwa postępowania:

Dobór obuwia ochronnego (wodery, butospodnie) zapewniającego przyczepność podczas przemieszczania się pracownika we wnętrzu przewodów kanalizacyjnych wytworzonych z tworzyw sztucznych.

Numer postępowania:

Konsultacje rynkowe 02_2021

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2021/02/22 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik Wydłużenie terminu składania Wniosków 2021/02/17
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wzrór wniosku wodery 2021/02/12
3. załącznik Ogłoszenie 2021/02/10
4. załącznik OPZ 2021/02/10
5. załącznik Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy 2021/02/10

Data umieszczenia ogłoszenia: 2021/02/10