Nazwa postępowania:

Dostawa i wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy (RCP)

Numer postępowania:

Konsultacje rynkowe 05_2021

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

ogłoszony

Data składania oferty:

2021/04/09 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik Wstępny OPZ 2021/03/26
2. załącznik Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału 2021/03/26
3. załącznik OPW 2021/03/26
4. ogłoszenie Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych 2021/03/26

Data umieszczenia ogłoszenia: 2021/02/10