Nazwa postępowania:

Doradztwo i konsultacja z firmami specjalizującymi się w przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z wymaganym przepisami prawa w zakresie i formie pozwalającymi na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wybudowanie dwóch specjalistycznych statków śródlądowych – pływających spulchniaczy hydraulicznych (PSH)

Numer postępowania:

Dialog techniczny 04_2020

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2020/03/09 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik Zmiana Ogłoszenia o dialogu technicznym 2020/03/06
2. załącznik Zmiana ogłoszenia o dialogu technicznym 2020/02/26
3. załącznik Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 2020/02/13
4. załącznik OPW 2020/02/13
5. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu technicznym 2020/02/13

Data umieszczenia ogłoszenia: 2020/02/13