Nazwa postępowania:

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2020 r. samojezdnej ładowarki teleskopowej

Numer postępowania:

Dialog techniczny 05_2020

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2020/03/05 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 2020/02/27
2. załącznik OPW 2020/02/27
3. załącznik Wstępne założenia do OPZ 2020/02/27
4. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu technicznym 2020/02/27

Data umieszczenia ogłoszenia: 2020/02/27