Nazwa postępowania:

Określenie optymalnych parametrów technicznych oraz gabarytów mobilnej kotłowni wodnej/wodno-parowej do utwardzania rękawów filcowych nasączonych żywicami epoksydowymi, zamontowanych w kanałach poddawanych renowacji o zakresie średnic nie mniejszym niż DN 0,15 - DN 0,40 m.

Numer postępowania:

Dialog techniczny 06_2020

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2020/04/10 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik Zmiana Ogłoszenia o dialogu technicznym v2 2020/04/06
2. załącznik Zmiana Ogłoszenia o dialogu technicznym 2020/03/30
3. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu technicznym 2020/03/20
4. załącznik Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 2020/03/20
5. załącznik Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu tehnicznym 2020/03/20
6. załącznik OPW 2020/03/20
7. załącznik OPW 2020/03/20

Data umieszczenia ogłoszenia: 2020/03/20