Nazwa postępowania:

Dostawa przewoźnego urządzenia (np. śluzy, bębna) do inwersji rękawów filcowych do kanałów poddawanych renowacji o zakresie średnic nie mniejszych niż DN 0,15 - DN 0,3 m

Numer postępowania:

Dialog techniczny 07_2020

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2020/04/14 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik Zmiana Ogłoszenia o dialogu technicznym 2020/04/03
2. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu technicznym 2020/03/27
3. załącznik Wstępne założenia do OPZ 2020/03/27
4. załącznik OPW 2020/03/27
5. załącznik Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 2020/03/27

Data umieszczenia ogłoszenia: 2020/03/27