Nazwa postępowania:

Określenia optymalnych parametrów technicznych, wyposażenia oraz gabarytów robotów frezujących wykorzystywanych przy prowadzeniu prac bezwykopowych na sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 0,12 – DN 0,60

Numer postępowania:

Dialog techniczny 08_2020

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

ogłoszony

Data składania oferty:

2020/10/12 do godz. 12:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu technicznym 2020/09/22
2. załącznik Zmiana Ogłoszenia o dialogu technicznym 2 2020/10/02
3. załącznik Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 2020/09/22
4. załącznik OPW 2020/09/22

Data umieszczenia ogłoszenia: 2020/09/22