Nazwa postępowania:

Dostawa przenośnych zbiorników do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego (2 szt.) i AdBlue (1 szt.) wraz z podłączeniem do istniejącego systemu kontroli dystrybucji paliwa

Numer postępowania:

Dialog techniczny 09_2020

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2020/10/16 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik Zmiana Ogłoszenie o dialogu technicznym 2020/10/09
2. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu technicznym 2020/09/24
3. załącznik Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 2020/09/24
4. załącznik Wstępne założenia do OPZ 2020/09/24
5. załącznik OPW 2020/09/24

Data umieszczenia ogłoszenia: 2020/09/24