Nazwa postępowania:

Opracowanie Masterplanu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie z perspektywą do roku 2050, zawierającego główne kierunki rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie i gminach ościennych.

Numer postępowania:

Dialog techniczny 10_2020

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2020/11/05 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik Zmiana nr 2 Ogłoszenia o dialogu technicznym 2020/10/21
2. załącznik Zmiana Ogłoszenia o dialogu technicznym 2020/10/21
3. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu technicznym 2020/10/07
4. załącznik OPW 2020/10/07
5. załącznik Wstępne założenia do Dialogu technicznego 2020/10/07
6. załącznik Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 2020/10/07

Data umieszczenia ogłoszenia: 2020/10/07