Nazwa postępowania:

Dobór typu przewoźnego urządzenia służącego do inwersji rękawów filcowych podczas renowacji sieci kanalizacyjnej metodą długiego rękawa w zakresie średnic od DN 0,15 do DN 0,40 m wraz z określeniem jego optymalnych parametrów technicznych oraz gabarytów.

Numer postępowania:

Dialog techniczny 11_2020

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2020/11/06 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik Zmiana Ogłoszenia o dialogu technicznym 2020/10/28
2. załącznik Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 2020/10/08
3. załącznik OPW 2020/10/08
4. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu technicznym 2020/10/08

Data umieszczenia ogłoszenia: 2020/10/08