Nazwa postępowania:

Gospodarowanie odpadami powstającymi w Zakładach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. o następujących kodach: 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 19,16 01 22, 16 05 05, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 06 01*, 16 06 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 15 01 10*, 15 01 11*, 17 01 01, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 03 02, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 03 01 05, 19 12 04*, 17 02 03, 17 05 04, 19 05 99, 19 09 04, 19 09 05, 19 09 99, 07 02 99, 12 01 13, 12 01 21, 08 01 11*, 08 01 21*, 16 03 03*, 16 03 05*, 13 04 01*, 19 12 02, 19 12 03, 16 08 02*, 16 06 02*.

Numer postępowania:

Dialog techniczny 12_2020

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

zakończone

Data składania oferty:

2020/11/23 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik Zmiana Ogłoszenia o dialogu technicznym 2020/11/18
2. załącznik Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu 2020/11/10
3. załącznik OPW 2020/11/10
4. ogłoszenie Ogłoszenie o dialogu technicznym 2020/11/10

Data umieszczenia ogłoszenia: 2020/11/10