Nazwa postępowania:

Dostawa fabrycznie nowych samochodów dostawczych oraz samochodów osobowych z fabryczną instalacją gazową CNG z podziałem na zadania.

Numer postępowania:

Konsultacje rynkowe 12_2021

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

ogłoszony

Data składania oferty:

2021/08/13 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału 2021/07/20
2. załącznik Przykładowy OPZ 2021/07/20
3. załącznik OPW 2021/07/20
4. ogłoszenie Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych 2021/07/20

Data umieszczenia ogłoszenia: 2021/07/20