Nazwa postępowania:

Dobor przepływomierza do pomiaru ilości odwodnionych osadów ściekowych(pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do MPWiK w m.st. Warszawie S.A.) pompowanych do Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych.

Numer postępowania:

Konsultacje rynkowe 13_2021

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

po otwarciu

Data składania oferty:

2021/08/20 do godz. 14:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana Ogłoszenia o wstepnych konsultacjach rynkowych 2021/08/16
2. załącznik Ogłoszenie o konsultacje 2021/08/04  
3. załącznik Wzór wniosku o dopuszczenie do dialogu 2021/08/04  
4. załącznik Oświadczenie potencjalnego wykonawcy 2021/08/04  

Data umieszczenia ogłoszenia: 2021/08/04