Nazwa postępowania:

Opracowanie wytycznych dla postępowania przetargowego, które będzie prowadzone dwu etapowo w zakresie realizacji inwestycji uwzględniającej wykonanie badań pilotażowych, zaprojektowanie i wykonanie pełnowymiarowej jednostopniowej instalacji deamonifikacji do usuwania azotu z odcieków powstających w procesie odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych w Zakładzie „Czajka”.

Numer postępowania:

Konsultacje rynkowe 14_2021

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

ogłoszony

Data składania oferty:

2021/09/10 do godz. 15:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik Wniosek o dopuszczenie do udziału 2021/08/26
2. załącznik OPW 2021/08/26
3. załącznik Zagadnienia do OPZ 2021/08/26
4. ogłoszenie Ogłoszenie o wstepnych konsultacjach rynkowych 2021/08/26

Data umieszczenia ogłoszenia: 2021/08/04