Nazwa postępowania:

Opracowanie wytycznych dla postępowania przetargowego, które będzie prowadzone dwuetapowo w zakresie realizacji inwestycji uwzględniającej: w Etapie I: zaprojektowanie i budowę na pojedynczym ciągu technologicznym pilotowej instalacji w skali technicznej zwiększającej sprawność usuwania azotu ogólnego i poprawiającej odporność na wysokie obciążenia hydrauliczne w modernizowanym ciągu biologicznym Oczyszczalni Ścieków „Czajka” przy zachowaniu istniejącego w bioreaktorze wyposażenia technologicznego oraz wykonanie badań pilotowych, w Etapie II: implementację wybranego rozwiązania na pozostałych dziewięciu ciągach technologicznych.

Numer postępowania:

Konsultacje rynkowe 16_2021

Obszar zamówienia:

MPWiK

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb/Procedura postępowania:

Dialog Teczniczny

Status przetargu:

ogłoszony

Data składania oferty:

2021/10/18 do godz. 15:00

Data otwarcia oferty:

-

Termin realizacji:


Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Lp. Typ dokumentu Nazwa dokumentu Data publikacji Uwagi
1. załącznik Wniosek o dopuszczenie do udziału 2021/10/07
2. załącznik OPW 2021/10/07
3. ogłoszenie Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych 2021/10/07

Data umieszczenia ogłoszenia: 2021/10/07