Certyfikaty

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.PCA+Certyfikat

Zakres certyfikacji: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków
oraz eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Kompleksowa obsługa klientów. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9001 10Norma PN-EN ISO 9001:2009 - Systemy zarządzania jakością - określa wymagania dla organizacji, która chce wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów lub usług zgodnych z wymaganiami klienta i z obowiązującymi przepisami oraz do zwiększania zadowolenia klienta.

 
 

14001 10Norma PN-EN ISO 14001:2005 – Systemy zarządzania środowiskowego – jest normą, której podstawowym zadaniem jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska w organizacji oraz stworzenie warunków do takiego jej funkcjonowania, by mogła w systematyczny i zorganizowany sposób zmniejszać negatywny wpływ na środowisko naturalne.
18001 PN 10Norma PN-N 18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - specyfikuje wymagania, co do działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Wytycza zasady, dzięki którym przedsiębiorstwo może monitorować i minimalizować zagrożenia dla pracowników, zapobiegać zagrożeniom u źródła, stosować nowe rozwiązania techniczne, doskonalić istniejący system zarządzania bhp, a także  zapewnić właściwe warunki pracy.
 
 
 

18001 OHSAS 10Norma BS OHSAS 18001:2007 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – jest to brytyjska norma uznana za międzynarodowy standard, która zawiera wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, aby umożliwić organizacji kontrolowanie ryzyka BHP oraz poprawę efektywności w obszarze BHP.

 


Uzyskane certyfikaty są potwierdzeniem, że Spółka spełnia wymagania norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, BS OHSAS 18001:2007. Poza tym są świadectwem zaangażowania najwyższego kierownictwa w rozwój Spółki, a dla klienta dowodem na ciągłe podnoszenie standardów jego obsługi.